Udviklingen inden for IT går meget stærkt i dag, og brugen af AI er ved at være ret udbredt i forskellige typer virksomheder, så som fabrikker. AI står for Artificial Intelligence, eller kunstig intelligens på dansk. Det er computerprogrammer, der er udviklet til ikke kun at kunne udføre forskellige job, men de kan også lære at håndtere ting på en lidt anden måde, end den de oprindeligt blev programmeret til.

AI er tilstede på en del fabrikker allerede, hvor de tager hånd om ensformigt arbejde så som at samle maskiner og des lige, men udviklingen på dette område går så stærkt, at vi for fremtiden højst sandsynligt også vil begynde at se AI inden for lægevidenskaben og advokatbranchen. Allerede nu kan almindelige mennesker benytte mulighederne gennem Googles service.

Allerede nu er advokatfirmaer i USA (og måske i Danmark) begyndt at skære ned på, hvor mange jurastuderende de ansætter i sommerperioden, for at hjælpe med at finde sammenligninger imellem gamle, afsluttede sager og igangværende retssager.

Brugen af et AI vil kunne lette denne procedure, da et computerprogram, der er skrevet specifikt for at kunne genkende mønstre, er langt mere effektivt end et menneske til hurtigt og billigt at gennemgå gamle sager og sammenligne dem med de igangværende sager.

De jurastuderende er jo trods alt ”kun” mennesker, som har behov for mad og hvile for at kunne fungere optimalt. Derimod har en computer hverken brug for føde eller søvn, og kan dermed hurtigt og effektivt gennemlæse sagsakterne og sammenligne dem med igangværende sager, uden at der skal tages hensyn til at den bliver træt og dermed ikke kan fokusere så godt.

Fagre nye verden

Om en computer reelt kan overtage en advokats virke er lidt tvivlsomt endnu, men udviklingen går bestemt i den retning. AI er stadig en anelse begrænset, og kan derfor ikke forventes at håndtere alle aspekter i en retssag, men udviklingen indenfor AI går så hurtigt, at det ikke ligger så langt ude i fremtiden mere som det engang har.

Der er naturligvis nogle menneskelige aspekter at tage hensyn til, som en computer i skrivende stund endnu ikke kan håndtere, da det kræver at AI programmet skal kunne ændre så meget kurs, at den skulle være i stand til at træde udenfor sin programmerings rammer. Men det er formålet med AI; at det kan lære og dermed forstå at der også er andre indgangsvinkler til en sag og at alt ikke er sort og hvidt.

Hvor langt ude i fremtiden en sådan udvikling ligger er svær at spå om, men fortsætter udviklingen indenfor AI med den samme hast som vi oplever nu, så vil der ikke gå så lang tid før især simplere retssager kan afgøres af computerprogrammer alene.

AI ændrer på branchens beskaffenhed

Der vil naturligvis altid være sager der kræver en advokats tilstedeværelse, så introduktionen af AI i advokatbranchen betyder ikke, at alle advokater bliver arbejdsløse på én gang. AI er mere gearet imod at håndtere de arbejdsopgaver, der er kedelige og langsommelige, og i kraft af at være dette kan gøre det besværligt for et menneske at holde fokus på det.

Dette giver så advokaten frie hænder til at tage sig af de mere krævende opgaver, og dermed kan retssager nå en hurtigere afslutning, da en AI vil kunne håndtere sine opgaver langt hurtigere end et menneske kan.

Samtidig vil fejlprocenten i sådanne tilfælde falde drastisk, da en AI ikke har op og nedture når det gælder koncentrationen, men kan køre uafbrudt indtil de ønskede resultater er fundet.

Fremtiden vil blive mindre besværlig for advokater med en AI til at tage sig af alle de kedelige procedurer, og vil også medvirke til, at ellers langtrukne og komplicerede retssager kan afsluttes hurtigere.