Du har brug for en tilstandsrapport inden du køber eller sælger et hus. Hvis du er sælger, er det dig der skal stå for at få tilstandsrapporten bestilt, og hvis du er køber, skal du kræve, at en tilstandsrapport bliver lavet.

Tilstandsrapporten bliver udfærdiget efter en gennemgang af bygningen. Den giver et neutralt og rigtigt billede af ejendommens fejl og mangler – altså hvad man skal være opmærksom på, når man køber og flyttet ind i et nyt hus. På baggrund af en tilstandsrapport kan der nogle gange også opstå forhandlinger i prisen på huset, hvis tilstandsrapporten indikerer, at der er store skader og fejl ved huset.

Hvis man er sælger af et hus, skal man kunne dokumentere over for en eventuel køber, at husets stand stemmer overens med den pris man som sælger og ejendomsmægler har sat. Både som køber og som sælger er en tilstandsrapport en måde, hvorpå man kan sikre sin hushandel – hvis tilstandsrapporten er god, er salget eller købet næsten i hus.

Hvis en køber spørger sælger om en tilstandsrapport, er det er god indikation af, at køber er meget interesseret i ejendommen og kan altså bruge som et pejlemærke, når man sælger sit hus.

Jeg skal sælge mit hus, hvordan bestiller jeg en tilstandsrapport?

Hvis en køber spørger efter en tilstandsrapport, skal man som sælger kontakte en bygningssagkyndig. Man kan også gå igennem sin ejendomsmægler, der kan skabe kontakt til et forsikringsselskab, der kan kontakte en bygningssagkyndig, som derefter kan udfærdige tilstandsrapporten.

En tilstandsrapport er gyldig i seks måneder efter udfærdigelse, så det er kun aktuelt at få lavet en tilstandsrapport, hvis en køber specifikt spørger ind til det. En tilstandsrapport koster også flere tusinde kroner alt efter hvor stor et hus, der sælges.Du kan finde flere oplysninger om prisen på en tilstandsrapport på http://synrgi.dk/tilstandsrapport-pris/.

Derfor skal man ikke lave en tilstandsrapport uden grund. Det er vigtigt som sælger at give den bygningssagkyndige adgang til hele huset, når vedkommende skal skrive tilstandsrapporten. Det er ulovligt at skjule eventuelle skader i huset, som den bygningssagkyndige ikke har adgang til. Hvis der er ulovlige installationer eller store skader på husets tag eller fundament, kan man som sælger i sidste ende blive holdt ansvarlig af vedkommende, der køber huset, hvis alt ikke er som det står i tilstandsrapporten.

Hvis der er noget i huset, som den bygningssagkyndige ikke har adgang til, skriver han således det i sin tilstandsrapport. Altså skal den bygningssagkyndige have adgang til hele huset, også udhus, drivhus, kælder osv.

Er det et krav for sælger, at få lavet et tilstandsrapport?

Det er ikke ulovligt ikke at få lavet en tilstandsrapporten, men det er en god idé. Hvis man som sælger har en køber på tråden, kan en tilstandsrapport give køberen alle svar på eventuelle spørgsmål om husets stand, så du er som sælger på en måde frigjort fra din ejendom og står ikke til ansvar for eventuelle skader, for de står alle sammen i tilstandsrapporten. Derefter må køber gøre op med sig selv, om det er noget vedkommende kan leve med.

Hvis man ikke kan henvise til en tilstandsrapport og køber opdager fejl og skader ved huset, kan man som sælger blive ophængt på disse skader de følgende 10 år. En tilstandsrapport er også nødvendig for at købe kan danne sig et realistisk billede af ejendommen og kan tegne en ejerskifteforsikring. Når man har en bygningssagkyndig ude, rangerer han skader efter seks kriterier – fra ”ingen bemærkninger” til ”bør undersøges nærmere”.

Disse kriterier fremgår af tilstandsrapporten, så både sælger og køber kan danne sig et overblik og ejendommens stand og derudfra forhandle prisen endnu en gang, hvis det på baggrund af tilstandsrapporten synes nødvendigt.